Neuronii comunică în primul rând între ei cu substanța chimică, făcând semnale atunci când neurotransmițătorii sunt eliberați în extracellular fluid (interstițial spațiul).

%d bloggers like this: