ได้ แต่ถ้าคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะคุณจะไม่สามารถสร้างบัญชีลูกค้าได้

%d bloggers like this: