Chúng tôi vui vẻ tuân theo nhu cầu cụ thể này và quyết định gửi 30 EUR qua thẻ ngân hàng.

%d bloggers like this: