Na przykład łagodny COVID-19 może być wiązać się z wyższym podwyższeniem trójglicerydów osocza (TAG), z może oznaczać choroby.

%d bloggers like this: