Tóm lại, có thể nói rằng trang web thoạt nhìn thực sự khó hiểu.

%d bloggers like this: